List of projects

2019

 • Horizon 2020: Innovative Optical/Quasi-Optical Technologies and Nano-Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantaially Improved Energy Efficiency. Project leader: prof. Yashchyshyn Yevhen, start date 01-02-2018, planned end date 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Horizon 2020: CELTA - Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications, start date 1.02.2018, end date 31.01.2021, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN
 • PBS: Sub-THz active scanner for anti-terrorism application. Project leader: prof. Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 28-02-2019, IRE/2014/PBS/2
 • Dean's Grant: Investigation of time modulated antenna array applied in LoRa sensors for Internet of Things. Project leader: dr. Bogdan Grzegorz, start date 02-07-2019, end date 31-12-2019, IRiTM/2019/dziek/2

2018

 • Horizon 2020: Innovative Optical/Quasi-Optical Technologies and Nano-Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantaially Improved Energy Efficiency. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-02-2018, planned end date 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Horizon 2020: CELTA - Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications, start date 1.02.2018, end date 31.01.2021, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN
 • PBS: Development of integrated functional block at milimeter waves in LTCC technology. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 31-12-2018, IRE/2014/PBS/1
 • PBS: Sub-THz active scanner for anti-terrorism application. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 28-02-2019, IRE/2014/PBS/2
 • Dean's Grant: Investigation of time modulated antenna array functionality in MIMO system. Project leader: Bogdan Grzegorz, start date 05-07-2018, end date 31-12-2018, IRiTM/2018/9

2017

 • PBS: Development of integrated functional block at milimeter waves in LTCC technology. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 31-12-2018, IRE/2014/PBS/1
 • PBS: Sub-THz active scanner for anti-terrorism application. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 28-02-2019, IRE/2014/PBS/2
 • 28 GHz reconfigurable beamforming antenna based on S-PIN diodes, partners: ETRI (Republic of Korea), time-frame: 1.8.2016-31.1.2017 more...
 • Reconfigurable Beamforming Antenna with Semiconductor Switches and Time-Modulated Antenna Array, partners: ETRI (Republic of Korea), time-frame: 1.07.2017-30.11. 2017
 • Projekt Horyzont 2020, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN “Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications”, okres realizacji projektu 1.02.2018 – 31.01.2021
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów sensorów bezprzewodowych w ramach umowy ramowej nr R1/PW/2017 zawartej w dn. 24.07.2017 (kierownik dr inż. Paweł Bajurko)
 • Projekt z WAT „Badania przetworników wypełnionych ciekłymi kryształami domieszkowanymi nanocząstkami ferroelektrycznymi w zakresie częstotliwości 200-500 GHz, okres realizacji projektu 5-30.06.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów beaconów Bluetooth w ramach zamówienia z dn. 28.02.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)