List of projects

2023

 • Projekt HORIZON EUROPA TMA MSCA Staff Exchanges “Novel Technologies and Materials for TeraHertz Radiation Control (TeraHertz)”, 101086493,  okres realizacji projektu 01.01.2023–31.12.2026.

2022

 • Diamentowy Grant „Dokładne metody spektroskopii materiałów w paśmie milimetrowym i sub-terahercowym”, Mgr inż. Jerzy Cuper, 09.2019 – 10-2022, 0153/DIA/2019/48

2021

 • Badania przestrajalności kompozytów BST/polimer w zakresie częstotliwości do 500 GHz
  Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 19-10-2020, planowana data zakończenia 31-07-2022, IRTiM/2020/umow/X
 • Diamentowy Grant: „Modelowanie i optymalizacja mieszania czterofalowego w mikrostrukturalnych włóknach światłowodowych na potrzeby generacji promieniowania terahercowego”, Kierownik w PW: inż. Adam Pacewicz, data rozpoczęcia 22-09-2017, planowana data zakończenia 22-07-2021, DI2016
 • TEAM-TECH: „Dokładne metody charakteryzacji materiałów dla mikroelektroniki w paśmie fal milimetrowych i subterahercowych”, Kierownik w PW: prof. dr. hab. inż. Jerzy Krupka, data rozpoczęcia 01.11.2016, planowana data zakończenia 31.10.2021, 0116
 • Feasibility study of time-modulation for antenna arrays in millimetre wave band. dr inż. Grzegorz Bogdan, National Centre of Science (Poland)
 • Horizon 2020: Innovative Optical/Quasi-Optical Technologies and Nano-Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantaially Improved Energy Efficiency. Project leader: prof. Yashchyshyn Yevhen, start date 01-02-2018, planned end date 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Oddziaływanie światło-materia mikrorezonatorów dielektycznych z fotonami mikrofalowymi w otwartym rezonatorze Fabry-Perot. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 27-01-2021, planowana data zakończenia 31-12-2022, IRiTM/2021/POB/3, W realizacji

2020

 • Badania przestrajalności kompozytów BST/polimer w zakresie częstotliwości do 500 GHz
  Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 19-10-2020, planowana data zakończenia 31-07-2022, IRTiM/2020/umow/X
 • "Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM" (finansowany przez NCBiR w ramach umowy DOB-1-3-1-PS-2014) – kierownik projektu w WEiTI
 • „Opracowanie efektywnych metod dostarczania energii pola elektromagnetycznego do wnęki otwartego rezonatora Fabry-Perot pracującego w paśmie terahercowym”, finansowany w ramach wewnętrznego programu POB Photonics Politechniki Warszawskiej – kierownik projektu dr hab. inż. Paweł Kopyt
 • Feasibility study of time-modulation for antenna arrays in millimetre wave band. dr inż. Grzegorz Bogdan, National Centre of Science (Poland)
 • Horizon 2020: Innovative Optical/Quasi-Optical Technologies and Nano-Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantaially Improved Energy Efficiency. Project leader: prof. Yashchyshyn Yevhen, start date 01-02-2018, planned end date 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Badanie charakterystyk kierunkowych promieniowania anten w strefie dalekiej w zakresie częstotliwości 71,8-79 GHZ
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 12-10-2020, data zakończenia 16-11-2020, IRiTM/2020/umow/T
 • Badanie parametrów S zestawu anten i dwuwrotników w zakresie częstotliwości 75-77 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, P.Bajurko@ire.pw.edu.pl +48 22 234 77 95, data rozpoczęcia 20-07-2020, data zakończenia 11-09-2020, IRTM/2020/umow/IV
 • Badanie skuteczności ekranowania materiałów do ochrony EM w paśmie mikrofalowym
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 11-11-2020, planowana data zakończenia 11-12-2020, IRTiM/2020/umow/S
 • Pomiar charakterystyk modułu nadajnika na pasmo 94 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 01-02-2020, data zakończenia 15-02-2020, IRTM/2020/umow/2
 • Pomiar charakterystyk układu scalonego odbiornika na pasmo 94 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 08-06-2020, data zakończenia 30-06-2020, IRTM/2020/umow/II
 • Pomiar parametrów szumowych układu scalonego odbiornika na pasmo 94 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 30-07-2020, data zakończenia 11-09-2020, IRTM/2020/umow/V
 • Pomiary charakterystyki antenowej - antena na pasmo S
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 02-06-2020, data zakończenia 30-07-2020, IRTM/2020/umow/III
 • Kurs radiotechniczny
  Kierownik w PW: Bogdan Grzegorz, data rozpoczęcia 20-07-2020, data zakończenia 24-07-2020, IRTm/2020/umow/5
 • Opracowanie efektywnych metod dostarczania energii pola elektromagnetycznego do wnęki otwartego rezonatora Fabry-Perot pracującego w paśmie terahercowym. Kierownik w PW: Kopyt Paweł, P.Kopyt@ire.pw.edu.pl +48 22 234 58 29, data rozpoczęcia 21-07-2020, planowana data zakończenia 31-12-2021, IRTM/2020/POB/2, W realizacji
 • Otwarty rezonantor Fabry-Perot z siatką Bragga wykonaną metodą druku 3D. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 20-07-2020, planowana data zakończenia 30-09-2021, IRTM/2020/wew/3, W realizacji

2019

 • Horizon 2020: Innovative Optical/Quasi-Optical Technologies and Nano-Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantaially Improved Energy Efficiency. Project leader: prof. Yashchyshyn Yevhen, start date 01-02-2018, planned end date 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Horizon 2020: CELTA - Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications, start date 1.02.2018, end date 31.01.2021, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN
 • PBS: Sub-THz active scanner for anti-terrorism application. Project leader: prof. Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 28-02-2019, IRE/2014/PBS/2
 • Dean's Grant: Investigation of time modulated antenna array applied in LoRa sensors for Internet of Things. Project leader: dr. Bogdan Grzegorz, start date 02-07-2019, end date 31-12-2019, IRiTM/2019/dziek/2
 • Najlepsi z Najlepszych 3.0 „Przygotowanie publikacji i komunikatów konferencyjnych dotyczących charakteryzacji materiałów oraz techniki milimetrowej na konferencje zagraniczne”, Dr hab. B. Salski, 08.2018 – 05.2019,

2018

 • Horizon 2020: Innovative Optical/Quasi-Optical Technologies and Nano-Engineering of Anisotropic Materials for Creating Active Cells with Substantaially Improved Energy Efficiency. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-02-2018, planned end date 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Horizon 2020: CELTA - Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications, start date 1.02.2018, end date 31.01.2021, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN
 • PBS: Development of integrated functional block at milimeter waves in LTCC technology. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 31-12-2018, IRE/2014/PBS/1
 • PBS: Sub-THz active scanner for anti-terrorism application. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 28-02-2019, IRE/2014/PBS/2
 • Dean's Grant: Investigation of time modulated antenna array functionality in MIMO system. Project leader: Bogdan Grzegorz, start date 05-07-2018, end date 31-12-2018, IRiTM/2018/9
 • Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 13-02-2019, planowana data zakończenia 28-12-2023, IRTM/2019/PS/1, W realizacji
  2018
 • Charakteryzacja mikrofalowa próbek materiałów metodą otwartej linii współosiowej. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 10-12-2018, data zakończenia 21-12-2018, IRiTM/2018/12, Zakończony

2017

 • PBS: Development of integrated functional block at milimeter waves in LTCC technology. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 31-12-2018, IRE/2014/PBS/1
 • PBS: Sub-THz active scanner for anti-terrorism application. Project leader: Yashchyshyn Yevhen, start date 01-09-2015, end date 28-02-2019, IRE/2014/PBS/2
 • 28 GHz reconfigurable beamforming antenna based on S-PIN diodes, partners: ETRI (Republic of Korea), time-frame: 1.8.2016-31.1.2017 more...
 • Reconfigurable Beamforming Antenna with Semiconductor Switches and Time-Modulated Antenna Array, partners: ETRI (Republic of Korea), time-frame: 1.07.2017-30.11. 2017
 • Projekt Horyzont 2020, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN “Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications”, okres realizacji projektu 1.02.2018 – 31.01.2021
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów sensorów bezprzewodowych w ramach umowy ramowej nr R1/PW/2017 zawartej w dn. 24.07.2017 (kierownik dr inż. Paweł Bajurko)
 • Projekt z WAT „Badania przetworników wypełnionych ciekłymi kryształami domieszkowanymi nanocząstkami ferroelektrycznymi w zakresie częstotliwości 200-500 GHz, okres realizacji projektu 5-30.06.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów beaconów Bluetooth w ramach zamówienia z dn. 28.02.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)