Journal Citation Reports – Thomson Reuters

International papers

 • O. A. Shcherbyna, Y. Yashchyshyn, „Broadband V-band angular transition”, Radioelectronics and Communications Systems, vol. 59, no. 4 (2016), pp. 179-183, April 2016, doi: 10.3103/S0735272716040051 (oryginalny tekst w języku rosyjskim „Широкополосный угловой переход для V-диапазона”, w: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii, Radioelektronika – czasopismo znajdujące się na liście JCR, ale bez wyliczonego IF, doi: 10.20535/S0021347016040051)
 • Beata Synkiewicz, Jan Kulawik, Yevhen Yashchyshyn, Przemysław Piasecki, “Design of LTCC Based 3-D Antenna for Sub-THz Application”, Periodica Polytechnica Electrical Engineering and Computer Science, tom 60, nr. 4, str. 195-199, 2016. DOI: 10.3311/PPee.9739

National papers

 • G. Bogdan, „Szerokopasmowy planarny szyk antenowy z polaryzacją kołową” (Wideband Planar Antenna Array with Circular Polarization), Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVIII, no. 6 (2016), pp. 265-268, doi: 10.15199/59.2016.6.22
 • P. Piasecki, „Pomiar charakterystyki anteny dookólnej z zastosowaniem oknowania w dziedzinie czasu” (Measurement of an omnidirectional antenna radiation pattern with using a time domain technique), Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVIII, no. 6 (2016), pp. 269-272, doi: 10.15199/59.2016.6.23
 • J. Sobolewski, Paweł R. Bajurko, „Promiennik łatkowy na podłożu LTCC na pasmo 120 GHz” (A 120 GHz Patch Radiator on LTCC Substrate), Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVIII, no. 6 (2016), pp. 273-276, doi: 10.15199/59.2016.6.24
 • P. Włodarczyk, Y. Yashchyshyn, „Projekt anteny paskowej na pasmo sub-terahercowe przeznaczonej do realizacji w technologii LTCC” (Strip Antenna Design on Sub-terahertz Bandwidth Destined to Construct in LTCC Technology), Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVIII, no. 6 (2016), pp. 277-280, doi: 10.15199/59.2016.6.25
 • Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, P. Piasecki, „Szyk antenowy ze skanowaniem sektorowym na pasmo X” (Antenna Array with Sector Scanning for X-Band Applications), Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVIII, no. 6 (2016), pp. 633-636, doi: 10.15199/59.2016.6.114

Conference papers

 • G. Bogdan, Y. Yashchyshyn, “Spatial filtration of digitally modulated signals using a time-modulated antenna array”, 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), 23-26 February 2016, Lviv, Ukraine, pp. 164-166, doi: 10.1109/TCSET.2016.7452001
 • P. Piasecki, Y. Yashchyshyn, “120 GHz – 135 GHz CPWG to dielectric waveguide transition and its capability with using different LTCC materials”, 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), 23-26 February 2016, Lviv, Ukraine, pp. 191-194, doi: 10.1109/TCSET.2016.7452009
 • G. Bogdan, M. Jarzynka, Y. Yashchyshyn, “Experimental study of signal reception by means of time-modulated antenna array”, 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON), 9-11 May 2016, Krakow, Poland, pp. 1-4, doi: 10.1109/MIKON.2016.7492030
 • K. Godziszewski, Y. Yashchyshyn, “Investigation of influence of measurement conditions on accuracy of material characterization in sub-THz frequency range”, 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON), 9-11 May 2016, Krakow, Poland, pp. 1-4, doi: 10.1109/MIKON.2016.7491939
 • P. Piasecki, Y. Yashchyshyn, A. Denisov, “Investigation of LTCC leaky wave antenna operated in mm-wave band”, 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON), 9-11 May 2016, Krakow, Poland, pp. 1-4, doi: 10.1109/MIKON.2016.7492006
 • P. Piasecki, “The investigation of VHF array antenna radiation pattern simulated in free space and in a semi-anechoic chamber,” 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON), 9-11 May 2016, Krakow, Poland, pp. 1-4, doi: 10.1109/MIKON.2016.7492022
 • P. R. Bajurko, “Millimeter wave permittivity and loss tangent measurements of LTCC materials”, 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications (MIKON), 9-11 May 2016, Krakow, Poland, pp. 1-4, doi: 10.1109/MIKON.2016.7492104
 • M. Dirix, A. Enayati, J. Wesemael, P. R. Bajurko, “Improved clutter removal for measuring wall reflectivity using the RCS technique”, 38th Annual Symposium of the Antenna Measurement Techniques Association, AMTA 2016, Austin, TX, US, Październik 30 – Listopad 4, 2016.
 • B. Synkiewicz, J. Kulawik, A. Skwarek, Y. Yashchyshyn i P. Piasecki, “High resolution patterns on LTCC substrates for microwave applications obtained by screen printing and laser ablation”, 2016 39th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE), Pilsen, 2016, str. 17-21. doi: 10.1109/ISSE.2016.7563153

Patents

 • G. Bogdan, Y. Yashchyshyn, „Sposób kształtowania charakterystyki kierunkowej w szyku antenowym z modulacją czasową oraz szyk antenowy z modulacją czasową”, numer zgłoszenia: P-416239, 23.02.2016.

Awards

 • G. Bogdan, I nagroda w Konkursie Młodych Naukowców za referat: „Szerokopasmowy szyk antenowy z polaryzacją kołową” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiofonii, Radiokomunikacji i Telewizji 2016.
 • P. Włodarczyk, wyróżnienie w Konkursie Młodych Naukowców za referat: „Projekt anteny paskowej na pasmo sub‐terahercowe przeznaczonej do realizacji w technologii LTCC” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiofonii, Radiokomunikacji i Telewizji 2016.
 • J. Sobolewski, wyróżnienie w Konkursie Młodych Naukowców za referat: „Promiennik łatkowy na podłożu LTCC na pasmo 120 GHz” przedstawiony na Krajowej Konferencji Radiofonii, Radiokomunikacji i Telewizji 2016.
 • G. Bogdan, II miejsce w konkursie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych dla doktorantów na stypendia preferujące najlepszą publikację lub przyznany patent w roku akademickim 2015/2016 za wiodący udział w publikacji “Time-Modulated Antenna Array with Lossless Switching Network” – dyplom