Journal Citation Reports – Thomson Reuters:

 • Yashchyshyn, K. Godziszewski, G. Bogdan, and P. Piasecki, “X-band antenna array for low-cost beam scanning,” in IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 11, no. 15, pp. 2174-2178, 2017, 10.1049/iet-map.2017.0205

National papers

 • G. Bogdan, K. Godziszewski, P. Bajurko, and Y. Yashchyshyn, “Stanowisko do badań systemów MIMO wielkiej skali w paśmie mikrofalowym i subterahercowym” (Facility for massive mimo characterization in microwave and sub-terahertz range), Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVI, no. 6/2017, pp. 279-282.
 • P. Piasecki, Y. Yashchyshyn, “Badanie anteny z falą wyciekającą wykonanej w technologii LTCC pracującej w zakresie 125 GHz – 135 GHz” (Measurements of an LTCC leaky wave antenna operated in 125 GHz – 135 GHz), Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVI, no. 6/2017, pp. 267-270.
 • P. Hoffmann, Y. Yashchyshyn, “Badanie możliwości przestrajania częstotliwości rezonansowej anteny na pasmo 60 GHz za pomocą MEMS” (Study of the possibility to change the resonating frequency of a 60 GHz antenna with the use of MEMS), Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVI, no. 6/2017, pp. 275-278.
 • J. Sobolewski, B. Synkiewicz, P. R. Bajurko, “Antena łatkowa na pasmo 120 GHz w bezskurczowej technologii LTCC” (120 GHz patch antenna in a zero shrinkage LTCC technology), Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, vol. LXXXVI, no. 6/2017, pp. 271-274.
 • Beata Synkiewicz, Dorota Szwagierczak, Wojciech Grzesiak, Jacek Ratajczak, Jan Kulawik, Yevhen Yashchyshyn, Paweł Bajurko, „Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych” (Application of LTCC technology for fabrication of substrates for microwave devices), Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, vol. 58, no. 9/2017, pp. 21-24, DOI 10.15199/13.2017.9.6.

Conference papers

 • Y. Yashchyshyn, P. Bajurko, P. Piasecki, P. Włodarczyk, K. Godziszewski, J. Sobolewski, B. Synkiewicz, J. Kulawik, “Experience in Developing LTCC Technologies for mm-Wave Antennas”, 11th Eur. Conf. Antennas Propag. (EuCAP), Paryż, Francja, str. 1306-1310, 2017.
 • Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, “Express material characterization method for sub-THz frequency range”, Proc. European Materials Research Society Fall Meeting, Warszawa, Polska, wrzesień, 2017.
 • Y. Yashchyshyn, G. Bogdan, K. Godziszewski, P. Bajurko, “Massive MIMO testing facility for future 5G systems”, 2017 International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), Lviv, pp. 1-5, September, 2017.
 • Grzegorz Janczyk, Tomasz Bieniek, Paweł R. Bajurko, “CarrICool the Innovative 3D Interposer Platform for HPC Systems: Analysis, Simulations, Optimization, Practice for Reliability Improvement and Performance Increase,” Informatics, Electronics and Microsystems TechConnect Briefs 2017, Nanoelectronics Chapter 2, Washington DC, USA,  pp. 47-50, TechConnect Briefs 2017, ISBN 978-0-9988782-1-8.

Patents

 • M. Bury, R. Zawiślak, S. Kozłowski, P. Bajurko, “Antena o przełączanej polaryzacji” (Antenna with switchable polarization), Polish patent, exclusive right number PL 226960, application number P.398059, application date 09.02.2012, date of grant 25.04.2017, publication date (in WUP) 31.10.2017.
 • P. Bajurko, M. Bury, S. Kozłowski, “Mikrofalowy system pomiarowy z oknowaniem w czasie” (Microwave measurement system with time gating), Polish patent, exclusive right number PL 227828, application number P.399175, application date 14.05.2012, date of grant 23.06.2017, publication date (in WUP) 31.01.2018.
 • M. Bury, P. Bajurko, S. Kozłowski, „Mikrofalowy wielokanałowy system pomiarowy z przetwarzaniem w dziedzinie czasu” (Multi-channel microwave measurement system with the time-domain processing), Polish patent, exclusive right number PL 227561, application number P.396233, application date 05.09.2011, date of grant 20.06.2017, publication date (in WUP) 29.12.2017.
 • P. Bajurko, M. Bury, S. Kozłowski, „Impulsowy system pomiarowy do wyznaczania parametrów sterowanych układów mikrofalowych” (Pulse measurement system for determining the parameters of steerable microwave circuits), Polish patent, exclusive right number PL 227869, application number P.398249, application date 27.02.2012, date of grant 22.08.2017, publication date (in WUP) 31.01.2018.
 • P. Bajurko, „Antena tubowa diagonalna” (Diagonal horn antenna), Polish patent, exclusive right number PL 228859, application number P.413078, application date 09.07.2015, date of grant 07.12.2017, publication date (in WUP) 30.05.2018.