Dr. inż. Tomasz Karpisz otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych za rozprawę pt. “Novel methods for characterization of dielectric materials at microwave and millimeter-wave frequencies” (promotor – dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni).

Gratulujemy!!!

Szczegółwe informcje na stronie FWRRiTM.