Z radością informujemy, że obie pracownie wchodzące w skład Zakładu Techniki Subterahercowej otrzymały nagrodę I stopnia za działalność naukową przyznaną przez JM Rektora PW.

Nagrodę I stopnia za działalność naukową otrzymał zespół w składzie

 • prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn
 • dr inż. Paweł Bajurko
 • dr inż. Grzegorz Bogdan
 • dr inż. Konrad Godziszewski
 • mgr inż. Jakub Sobolewski

 

Nagrodę I stopnia za działalność naukową otrzymał zespół w składzie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Krupka (IMiO)
 • dr hab. inż. Paweł Kopyt, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. uczelni
 • dr inż. Tomasz Karpisz
 • dr inż. Adam Pacewicz
 • mgr inż. Jerzy Cuper
 • mgr inż. Piotr Czekała
 • mgr inż. Mateusz Krysicki

 

Nagrodę I stopnia za działalność organizacyjną otrzymał zespół w składzie:

 • prof. dr hab inż Józef Modelski
 • dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (ISE)
 • dr inż. Grzegorz Bogdan
 • mgr inż. Anna Czarnecka
 • mgr inż. Mateusz Krysicki

Nagroda III stopnia za rozprawę doktorską otrzymał:

 • dr inż. Tomasz Karpisz.