W dniu 20 grudnia 2023 r. prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn otrzymał z rąk JM Rektora PW powołanie do pierwszej grupy mentorów Programu Mentoringu Projektowego Politechniki Warszawskiej. Celem programu jest podniesienie jakości wniosków o zewnętrzne dofinansowanie projektów naukowych i w rezultacie zwiększenie liczby przyznanych grantów oraz podniesienie jakości realizacji projektów naukowych w Politechnice Warszawskiej poprzez utworzenie kanału komunikacji i współpracy pomiędzy doświadczonymi w realizacji projektów pracownikami Uczelni i pracownikami oraz doktorantami starającymi się o granty lub je realizującymi.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!