Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 grudnia 2022 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Sobolewskiego pt. “Wybrane zagadnienia integracji układów sub-terahercowych”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn

Recenzenci:

dr hab. inż. Daniel Tomaszewski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. uczelni, Politechnika Gdańska,
prof. dr hab. inż. Edward Sędek, Politechnika Bydgoska.

Rady Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora nauk technicznych i wyróżnieniu rozprawy.

Serdecznie gratulujemy!