Zakład Techniki Subterahercowej

Pracownia Anten i Technik sub-THz

Pracownia Anten i Techniki sub-THz dysponuje sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem specjalistycznym o wartości przekraczającej 8 mln. zł; realizuje aktualnie dwa projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020; współpracuje z wieloma firmami z branży elektroniki i telekomunikacji.

Tematyka badawcza Pracownia Anten i Technik Subterahercowych obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy metodyki projektowania anten:

 • projektowanie i badanie wieloelementowych anten inteligentnych oraz badanie możliwości ich zastosowania w systemach łączności ruchomej; modelowanie systemów MIMO wykorzystujących anteny inteligentne;
 • modelowanie, projektowanie, realizacja anten na podłożu półprzewodnikowym o rekonfigurowalnej elektronicznie aperturze;
 • modelowanie i projektowanie modulowanych czasowo szyków antenowych;
 • modelowanie, projektowanie, realizacja i badanie ferroelektrycznych anten skanujących;
 • projektowanie fotonicznych i łącz radiowo-światłowodowych.

Druga grupa obejmuje zagadnienia pomiarowe, takie jak:

 • metodyka przeprowadzania pomiarów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości do 500 GHz;
 • pomiary charakterystyk anten (w strefie dalekiej i bliskiej, w dziedzinie czasu i częstotliwości);
 • pomiary parametrów transmisji w łączach radiowo-światłowodowych;
 • wyznaczanie właściwości układów przełączanych w stanach nieustalonych;
 • charakteryzacja materiałów, w tym dielektryków nieliniowych (ferroelektryków).

Pracownia Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej

Tematyka badawcza Pracowni Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej obejmuje takie zagadnienia jak:

 • charakteryzacja niskostratnych materiałów dielektrycznych oraz materiałów przewodzących w zakresie 1–110 GHz różnymi metodami rezonansowymi, w tym przy użyciu otwartego rezonatora Fabry–Perot;
 • charakteryzacja materiałów ferromagnetycznych w zakresie 1–30 GHz metodami rezonansowymi;
 • modelowanie elektromagnetyczne zagadnień związanych z grzaniem mikrofalowym, propagacją falielektromagnetycznej w atmosferze, własnościami spektralnymi rezonatorów, efektów dyspersyjnych oraz nieliniowych światłowodach mikrostrukturalnych;
 • modelowanie elektromagnetyczne oraz pomiary skutecznej powierzchni odbicia paneli absorpcyjnych;
 • projektowanie syntezerów częstotliwości pracujących w paśmie mikrofalowym oraz milimetrowym;
 • projektowanie powielaczy częstotliwości pracujących w paśmie mikrofalowym oraz milimetrowym.

Pracownia Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej dysponuje sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem specjalistycznym o wartości przekraczającej 12 mln. zł; realizuje aktualnie sześć projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBiR i FNP; współpracuje z takimi instytucjami badawczymi i przemysłowymi jak: firma QuickWave, (http://www.qwed.eu/), Instytut Optoelektroniki WAT (http://www.ioe.wat.edu.pl/), Instytut Technologii Elektronowej (http://www.ite.waw.pl/).

Aktualności

0

Dr inż. Grzegorz Bogdan laureatem programu START 2020

Z radością informujemy iż dr inż. Grzegorz Bogdan został laureatem programu START 2020. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkieRead More...
By : gbogdan | May 13, 2020
0

Nagroda I stopnia za działalność naukową

Z radością informujemy, że członkowie naszego zespołu w składzie prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn dr inż. Konrad Godziszewski dr inż. Grzegorz Bogdan dr inż. Krzysztof Derzakowski mgr inż. Przemysław Piasecki otrzymaliRead More...
By : gbogdan | Sep 17, 2019
0

Nagrody na Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji 2019

We Wrocławiu dniach od 25 do 27 czerwca 2019 r. odbyła się Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2019. Było to już dziewiętnaste spotkanie naukowców, specjalistów z dziedziny techniki i gospodarki,Read More...
By : gbogdan | Jun 27, 2019

Nasze projekty

Partnerzy