Zakład Techniki Subterahercowej

Pracownia Anten i Techniki sub-THz

Pracownia Anten i Techniki Subterahercowej dysponuje sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem specjalistycznym o wartości przekraczającej 8 mln. zł; realizuje aktualnie dwa projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020; współpracuje z wieloma firmami z branży elektroniki i telekomunikacji.

Tematyka badawcza Pracownia Anten i Techniki Subterahercowej obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy metodyki projektowania anten:

 • projektowanie i badanie wieloelementowych anten inteligentnych oraz badanie możliwości ich zastosowania w systemach łączności ruchomej; modelowanie systemów MIMO wykorzystujących anteny inteligentne;
 • modelowanie, projektowanie, realizacja anten na podłożu półprzewodnikowym o rekonfigurowalnej elektronicznie aperturze;
 • modelowanie i projektowanie modulowanych czasowo szyków antenowych;
 • modelowanie, projektowanie, realizacja i badanie ferroelektrycznych anten skanujących;
 • projektowanie fotonicznych i łącz radiowo-światłowodowych.

Druga grupa obejmuje zagadnienia pomiarowe, takie jak:

 • metodyka przeprowadzania pomiarów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości do 500 GHz;
 • pomiary charakterystyk anten (w strefie dalekiej i bliskiej, w dziedzinie czasu i częstotliwości);
 • pomiary parametrów transmisji w łączach radiowo-światłowodowych;
 • wyznaczanie właściwości układów przełączanych w stanach nieustalonych;
 • charakteryzacja materiałów, w tym dielektryków nieliniowych (ferroelektryków).

Pracownia Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej

Tematyka badawcza Pracowni Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej obejmuje takie zagadnienia jak:

 • charakteryzacja niskostratnych materiałów dielektrycznych oraz materiałów przewodzących w zakresie 1–110 GHz różnymi metodami rezonansowymi, w tym przy użyciu otwartego rezonatora Fabry–Perot;
 • charakteryzacja materiałów ferromagnetycznych w zakresie 1–30 GHz metodami rezonansowymi;
 • modelowanie elektromagnetyczne zagadnień związanych z grzaniem mikrofalowym, propagacją falielektromagnetycznej w atmosferze, własnościami spektralnymi rezonatorów, efektów dyspersyjnych oraz nieliniowych światłowodach mikrostrukturalnych;
 • modelowanie elektromagnetyczne oraz pomiary skutecznej powierzchni odbicia paneli absorpcyjnych;
 • projektowanie syntezerów częstotliwości pracujących w paśmie mikrofalowym oraz milimetrowym;
 • projektowanie powielaczy częstotliwości pracujących w paśmie mikrofalowym oraz milimetrowym.

Pracownia Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej dysponuje sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem specjalistycznym o wartości przekraczającej 12 mln. zł; realizuje aktualnie sześć projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBiR i FNP; współpracuje z takimi instytucjami badawczymi i przemysłowymi jak: firma QuickWave, (http://www.qwed.eu/), Instytut Optoelektroniki WAT (http://www.ioe.wat.edu.pl/), Instytut Technologii Elektronowej (http://www.ite.waw.pl/).

Aktualności

0

Prof. Yevhen Yashchyshyn powołany do grupy mentorów

W dniu 20 grudnia 2023 r. prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn otrzymał z rąk JM Rektora PW powołanie do pierwszej grupy mentorów Programu Mentoringu Projektowego Politechniki Warszawskiej. Celem programu jest podniesienie<a class="moretag" href="https://sub-thz.ire.pw.edu.pl/?p=2310&lang=pl">Read More...</a>
By : gbogdan | Jan 9, 2024
0

Nagroda w konkursie Best Paper Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn oraz dr inż. Konrad Godziszewski zostali nagrodzeni w konkursie Politechniki Warszawskiej Best Paper za artykuł pt. “Electrically Insulating Flexible Films with Quasi-1D van der Waals Fillers<a class="moretag" href="https://sub-thz.ire.pw.edu.pl/?p=2226&lang=pl">Read More...</a>
By : gbogdan | Mar 7, 2023
0

Nadanie stopnia doktora nauk technicznych

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 1 grudnia 2022 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jakuba Sobolewskiego pt. “Wybrane zagadnienia integracji układów sub-terahercowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Yevhen<a class="moretag" href="https://sub-thz.ire.pw.edu.pl/?p=2228&lang=pl">Read More...</a>
By : gbogdan | Mar 6, 2023

Seminarium ZTS

Seminaria odbywają się w środy od 14:15 w sali seminaryjnej IRiTM (pomieszczenie nr 428, IV piętro, Gmach WEiTI) Detekcja subterahercowa w tranzystorach JLFET - model termoemisyjny zjawiska i udoskonalone obwody antenowe " wygłosi dr inż. Paweł Bajurko.
DataPrelegentTemat
29.05.2024Zhang Minyu Terahertz Reconfigurable Intelligent Metasurface Design and Analysis
21.03.2024dr inż. Paweł BajurkoDetekcja subterahercowa w tranzystorach JLFET - model termoemisyjny zjawiska i udoskonalone obwody antenowe
24.01.2024dr inż. Grzegorz BogdanBezpośrednia cyfrowa modulacja w szyku antenowym 4D
24.05.2023mgr inż. Maciej SoszkaPredykcja kanału radiowego z wykorzystaniem sieci neuronowych
22.06.2022Diana Belova-Plonienė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas - VILNIUS TECHInvestigation of frequency characteristics of hybrid meander structures
15.12.2021dr hab. inż. Bartłomiej Salski, prof. PWCharakteryzacja dielektryków w otwartym rezonatorze Fabry-Perot – możliwości i ograniczenia
1.12.2021mgr inż. Maciej SoszkaPredykcja kanału radiowego za pomocą sieci neuronowej o architekturze LSTM
27.10.2021mgr inż. Jakub SobolewskiModelowanie linii koplanarnych w paśmie subterahercowym
10.03.2021mgr inż. Maciej SoszkaAdaptacyjne połączenia wielokrotne oparte na predykcji kanału
24.03.2021mgr inż. Jerzy CuperConductivity Measurements in the 10-50 GHz Band Using Fabry-Pérot Open Resonator
21.04.2021mgr inż. Jakub SobolewskiNajnowsze rozwiązania w zakresie przełączników na pasmo subretahercowe
Sekretarz: dr inż. Grzegorz Bogdan, grzegorz.bogdan@pw.edu.pl

Nasze projekty

Partnerzy

Nasz zakład współpracuje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi z Belgii, Chin, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Irlandii, Ukrainy i Kazachstanu oraz z naukowymi ośrodkami w Polsce, m.in. z Instytutem Technologii Elektronowej i Wojskową Akademią Techniczną, a także z polskimi firmami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową w obszarze technologii mikrofalowych i subterahercowych, m.in. z SIRC Sp. z o.o., Advanced Protection Systems S.A., Thorium Space Sp. z o.o. i WiRan Sp. z o.o.

Szerokie możliwości laboratorium sprawiają, że przedmiotem współpracy są różnorodne zagadnienia wchodzące w obszar techniki mikrofalowej i fal milimetrowych, od opracowania złożonych systemów anten adaptacyjnych, przez badanie parametrów układów scalonych, eksperymenty z dziedziny bezpieczeństwa antyterrorystycznego, różne zagadnienia technologii materiałowej (np. badanie materiałów pochłaniających fale elektromagnetyczne, materiałów i podzespołów z ceramiki LTCC, materiałów na bazie grafenu, materiałów ferroelektrycznych), po badanie charakterystyk konwencjonalnych anten pasywnych.