Zakład Techniki Subterahercowej

Pracownia Anten i Techniki sub-THz

Pracownia Anten i Techniki sub-THz dysponuje sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem specjalistycznym o wartości przekraczającej 8 mln. zł; realizuje aktualnie dwa projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020; współpracuje z wieloma firmami z branży elektroniki i telekomunikacji.

Tematyka badawcza Pracownia Anten i Techniki Subterahercowej obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza z nich dotyczy metodyki projektowania anten:

 • projektowanie i badanie wieloelementowych anten inteligentnych oraz badanie możliwości ich zastosowania w systemach łączności ruchomej; modelowanie systemów MIMO wykorzystujących anteny inteligentne;
 • modelowanie, projektowanie, realizacja anten na podłożu półprzewodnikowym o rekonfigurowalnej elektronicznie aperturze;
 • modelowanie i projektowanie modulowanych czasowo szyków antenowych;
 • modelowanie, projektowanie, realizacja i badanie ferroelektrycznych anten skanujących;
 • projektowanie fotonicznych i łącz radiowo-światłowodowych.

Druga grupa obejmuje zagadnienia pomiarowe, takie jak:

 • metodyka przeprowadzania pomiarów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości do 500 GHz;
 • pomiary charakterystyk anten (w strefie dalekiej i bliskiej, w dziedzinie czasu i częstotliwości);
 • pomiary parametrów transmisji w łączach radiowo-światłowodowych;
 • wyznaczanie właściwości układów przełączanych w stanach nieustalonych;
 • charakteryzacja materiałów, w tym dielektryków nieliniowych (ferroelektryków).

Pracownia Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej

Tematyka badawcza Pracowni Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej obejmuje takie zagadnienia jak:

 • charakteryzacja niskostratnych materiałów dielektrycznych oraz materiałów przewodzących w zakresie 1–110 GHz różnymi metodami rezonansowymi, w tym przy użyciu otwartego rezonatora Fabry–Perot;
 • charakteryzacja materiałów ferromagnetycznych w zakresie 1–30 GHz metodami rezonansowymi;
 • modelowanie elektromagnetyczne zagadnień związanych z grzaniem mikrofalowym, propagacją falielektromagnetycznej w atmosferze, własnościami spektralnymi rezonatorów, efektów dyspersyjnych oraz nieliniowych światłowodach mikrostrukturalnych;
 • modelowanie elektromagnetyczne oraz pomiary skutecznej powierzchni odbicia paneli absorpcyjnych;
 • projektowanie syntezerów częstotliwości pracujących w paśmie mikrofalowym oraz milimetrowym;
 • projektowanie powielaczy częstotliwości pracujących w paśmie mikrofalowym oraz milimetrowym.

Pracownia Metod Polowych w Technice Mikrofalowej i Subterahercowej dysponuje sprzętem pomiarowym i oprogramowaniem specjalistycznym o wartości przekraczającej 12 mln. zł; realizuje aktualnie sześć projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBiR i FNP; współpracuje z takimi instytucjami badawczymi i przemysłowymi jak: firma QuickWave, (http://www.qwed.eu/), Instytut Optoelektroniki WAT (http://www.ioe.wat.edu.pl/), Instytut Technologii Elektronowej (http://www.ite.waw.pl/).

Aktualności

0

Przełomowy artykuł opublikowany w Advanced Materials

Na stronie internetowej University of California w Riverside pojawiła się informacja, że w przełomowym raporcie opublikowanym w Advanced Materials – czołowym czasopiśmie w tej dziedzinie – inżynierowie z University of California wRead More...
By : gbogdan | Mar 3, 2021
0

Nagrodzona rozprawa doktorska

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Grzegorz Bogdan zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technikRead More...
By : gbogdan | Sep 18, 2020
0

Dr inż. Grzegorz Bogdan laureatem programu START 2020

Z radością informujemy iż dr inż. Grzegorz Bogdan został laureatem programu START 2020. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkieRead More...
By : gbogdan | May 13, 2020

Seminarium ZTS

W środy od 14:15 do 15:00 na platformie MS Teams
DataPrelegentTemat
10.03.2021mgr inż. Maciej SoszkaAdaptacyjne połączenia wielokrotne oparte na predykcji kanału
24.03.2021mgr inż. Jerzy CuperConductivity Measurements in the 10-50 GHz Band Using Fabry-Pérot Open Resonator
21.04.2021mgr inż. Jakub SobolewskiNajnowsze rozwiązania w zakresie przełączników na pasmo subretahercowe
Sekretarz: dr inż. Grzegorz Bogdan, g.bogdan@ire.pw.edu.pl

Nasze projekty

Partnerzy

Nasz zakład współpracuje z naukowymi ośrodkami zagranicznymi z Belgii, Chin, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Irlandii, Ukrainy i Kazachstanu oraz z naukowymi ośrodkami w Polsce, m.in. z Instytutem Technologii Elektronowej i Wojskową Akademią Techniczną, a także z polskimi firmami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową w obszarze technologii mikrofalowych i subterahercowych, m.in. z SIRC Sp. z o.o., Advanced Protection Systems S.A., Thorium Space Sp. z o.o. i WiRan Sp. z o.o.

Szerokie możliwości laboratorium sprawiają, że przedmiotem współpracy są różnorodne zagadnienia wchodzące w obszar techniki mikrofalowej i fal milimetrowych, od opracowania złożonych systemów anten adaptacyjnych, przez badanie parametrów układów scalonych, eksperymenty z dziedziny bezpieczeństwa antyterrorystycznego, różne zagadnienia technologii materiałowej (np. badanie materiałów pochłaniających fale elektromagnetyczne, materiałów i podzespołów z ceramiki LTCC, materiałów na bazie grafenu, materiałów ferroelektrycznych), po badanie charakterystyk konwencjonalnych anten pasywnych.