Lista projektów

2023

 • Projekt HORIZON EUROPA TMA MSCA Staff Exchanges “Novel Technologies and Materials for TeraHertz Radiation Control (TeraHertz)”, 101086493,  okres realizacji projektu 01.01.2023–31.12.2026.

2022

 • Diamentowy Grant „Dokładne metody spektroskopii materiałów w paśmie milimetrowym i sub-terahercowym”, Mgr inż. Jerzy Cuper, 09.2019 – 10-2022, 0153/DIA/2019/48

2021

 • Badania przestrajalności kompozytów BST/polimer w zakresie częstotliwości do 500 GHz
  Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 19-10-2020, planowana data zakończenia 31-07-2022, IRTiM/2020/umow/X
 • Diamentowy Grant: „Modelowanie i optymalizacja mieszania czterofalowego w mikrostrukturalnych włóknach światłowodowych na potrzeby generacji promieniowania terahercowego”, Kierownik w PW: inż. Adam Pacewicz, data rozpoczęcia 22-09-2017, planowana data zakończenia 22-07-2021, DI2016
 • TEAM-TECH: „Dokładne metody charakteryzacji materiałów dla mikroelektroniki w paśmie fal milimetrowych i subterahercowych”, Kierownik w PW: prof. dr. hab. inż. Jerzy Krupka, data rozpoczęcia 01.11.2016, planowana data zakończenia 31.10.2021, 0116
 • Ocena możliwości zastosowania metody modulacji czasowej do szyków antenowych w zakresie fal milimetrowych. Kierownik w PW: dr inż. Grzegorz Bogdan, data rozpoczęcia 19-11-2020, planowana data zakończenia 18-11-2021, Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki. Numer decyzji DEC-2020/04/X/ST7/00519
 • Horyzont 2020: "Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów anizotropowych dla opracowania struktur czynnych z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Oddziaływanie światło-materia mikrorezonatorów dielektycznych z fotonami mikrofalowymi w otwartym rezonatorze Fabry-Perot. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 27-01-2021, planowana data zakończenia 31-12-2022, IRiTM/2021/POB/3, W realizacji

2020

 • Badania przestrajalności kompozytów BST/polimer w zakresie częstotliwości do 500 GHz
  Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 19-10-2020, planowana data zakończenia 31-07-2022, IRTiM/2020/umow/X
 • "Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM" (finansowany przez NCBiR w ramach umowy DOB-1-3-1-PS-2014) – kierownik projektu w WEiTI
 • „Opracowanie efektywnych metod dostarczania energii pola elektromagnetycznego do wnęki otwartego rezonatora Fabry-Perot pracującego w paśmie terahercowym”, finansowany w ramach wewnętrznego programu POB Photonics Politechniki Warszawskiej – kierownik projektu dr hab. inż. Paweł Kopyt
 • Ocena możliwości zastosowania metody modulacji czasowej do szyków antenowych w zakresie fal milimetrowych. Kierownik w PW: dr inż. Grzegorz Bogdan, data rozpoczęcia 19-11-2020, planowana data zakończenia 18-11-2021, Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki. Numer decyzji DEC-2020/04/X/ST7/00519
 • Horyzont 2020: "Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów anizotropowych dla opracowania struktur czynnych z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Badanie charakterystyk kierunkowych promieniowania anten w strefie dalekiej w zakresie częstotliwości 71,8-79 GHZ
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 12-10-2020, data zakończenia 16-11-2020, IRiTM/2020/umow/T
 • Badanie parametrów S zestawu anten i dwuwrotników w zakresie częstotliwości 75-77 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, P.Bajurko@ire.pw.edu.pl +48 22 234 77 95, data rozpoczęcia 20-07-2020, data zakończenia 11-09-2020, IRTM/2020/umow/IV
 • Badanie skuteczności ekranowania materiałów do ochrony EM w paśmie mikrofalowym
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 11-11-2020, planowana data zakończenia 11-12-2020, IRTiM/2020/umow/S
 • Pomiar charakterystyk modułu nadajnika na pasmo 94 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 01-02-2020, data zakończenia 15-02-2020, IRTM/2020/umow/2
 • Pomiar charakterystyk układu scalonego odbiornika na pasmo 94 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 08-06-2020, data zakończenia 30-06-2020, IRTM/2020/umow/II
 • Pomiar parametrów szumowych układu scalonego odbiornika na pasmo 94 GHz
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 30-07-2020, data zakończenia 11-09-2020, IRTM/2020/umow/V
 • Pomiary charakterystyki antenowej - antena na pasmo S
  Kierownik w PW: Bajurko Paweł, data rozpoczęcia 02-06-2020, data zakończenia 30-07-2020, IRTM/2020/umow/III
 • Kurs radiotechniczny
  Kierownik w PW: Bogdan Grzegorz, data rozpoczęcia 20-07-2020, data zakończenia 24-07-2020, IRTm/2020/umow/5
 • Opracowanie efektywnych metod dostarczania energii pola elektromagnetycznego do wnęki otwartego rezonatora Fabry-Perot pracującego w paśmie terahercowym. Kierownik w PW: Kopyt Paweł, P.Kopyt@ire.pw.edu.pl +48 22 234 58 29, data rozpoczęcia 21-07-2020, planowana data zakończenia 31-12-2021, IRTM/2020/POB/2, W realizacji
 • Otwarty rezonantor Fabry-Perot z siatką Bragga wykonaną metodą druku 3D. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 20-07-2020, planowana data zakończenia 30-09-2021, IRTM/2020/wew/3, W realizacji

2019

 • Horyzont 2020: "Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów anizotropowych dla opracowania struktur czynnych z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Horyzont 2020: "CELTA - Konwergencja elektroniki i technik fotonicznych na rzecz rozwoju zastosowań techniki". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn, data rozpoczęcia 01-03-2016, data zakończenia 29-02-2020, IRiTM/2015/1, W realizacji
 • Projekt PBS: "Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia: 01.09.2015, data zakończenia: 28.02.2019, numer umowy PBS3/B3/30/2015. więcej...
 • Grant dziekański dla młodego pracownika nauki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, „Badania możliwości zastosowania anteny z modulacją czasową w czujnikach sieci bezprzewodowej LoRa dla Internetu Rzeczy”, kierownik: dr inż. Grzegorz Bogdan, okres realizacji projektu: 2.07.2019 - 31.12.2019, IRiTM/2019/dziek/2
 • Najlepsi z Najlepszych 3.0 „Przygotowanie publikacji i komunikatów konferencyjnych dotyczących charakteryzacji materiałów oraz techniki milimetrowej na konferencje zagraniczne”, Dr hab. B. Salski, 08.2018 – 05.2019,

2018

 • Horyzont 2020: "Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów anizotropowych dla opracowania struktur czynnych z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną". Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • "Horyzont 2020: CELTA - Konwergencja elektroniki i technik fotonicznych na rzecz rozwoju zastosowań techniki". Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 01-03-2016, data zakończenia 29-02-2020, IRiTM/2015/1, W realizacji
 • Projekt PBS "Rozwój zintegrowanych bloków funkcjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC". Kierownik w PW: Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia: 01.09.2015, data zakończenia: 31-12-2018, numer umowy PBS3/A3/18/2015 więcej...
 • Projekt PBS: "Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych", okres realizacji projektu 01.09.2015–28.02.2019, numer umowy PBS3/B3/30/2015. więcej...
 • Grant dziekański dla młodego pracownika nauki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, „Badania funkcjonalności szyku antenowego z modulacją czasową w systemie MIMO”, kierownik: mgr inż. Grzegorz Bogdan, okres realizacji projektu: 5.07.2018 - 31.12.2018, IRiTM/2018/9
 • Badania i symulacje skutków oddziaływania impulsów HPM. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 13-02-2019, planowana data zakończenia 28-12-2023, IRTM/2019/PS/1, W realizacji
  2018
 • Charakteryzacja mikrofalowa próbek materiałów metodą otwartej linii współosiowej. Kierownik w PW: Salski Bartłomiej Wacław, B.Salski@ire.pw.edu.pl +48 22 234 76 22, data rozpoczęcia 10-12-2018, data zakończenia 21-12-2018, IRiTM/2018/12, Zakończony

2017

 • Projekt PBS, numer umowy PBS3/A3/18/2015, pt. „Rozwój zintegrowanych bloków funkcjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC”, okres realizacji projektu 01.09.2015–31.12.2018 więcej...
 • Projekt PBS, numer umowy PBS3/B3/30/2015, pt. „Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych”, okres realizacji projektu 01.09.2015–28.02.2019. więcej...
 • Projekt z ETRI (Korea) „28-GHz konfiguracja kształtowania wiązki oparta na diodach PIN”. Kierownik w PW: Yevhen Yashchyshyn, data rozpoczęcia 01-08-2016, data zakończenia 31-01-2017, IRiTM/2016/4, więcej...
 • Projekt z ETRI (Korea Południowa): "Rekonfigurowalna antena z kształtowaniem wiązki na bazie przełączników półprzewodnikowych oraz modulacji czasowej". Kierownik w PW: Yevhen Yashchyshyn, data rozpoczęcia 01-06-2017, data zakończenia 30-11-2017, IRiTM/2017/umow/4
 • Projekt Horyzont 2020, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN “Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications”, okres realizacji projektu 1.02.2018 – 31.01.2021
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów sensorów bezprzewodowych w ramach umowy ramowej nr R1/PW/2017 zawartej w dn. 24.07.2017 (kierownik dr inż. Paweł Bajurko)
 • Projekt z WAT „Badania przetworników wypełnionych ciekłymi kryształami domieszkowanymi nanocząstkami ferroelektrycznymi w zakresie częstotliwości 200-500 GHz, okres realizacji projektu 5-30.06.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów beaconów Bluetooth w ramach zamówienia z dn. 28.02.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)