Lista projektów

2019

 • Horyzont 2020: "Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów anizotropowych dla opracowania struktur czynnych z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • Horyzont 2020: "CELTA - Konwergencja elektroniki i technik fotonicznych na rzecz rozwoju zastosowań techniki". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn, data rozpoczęcia 01-03-2016, data zakończenia 29-02-2020, IRiTM/2015/1, W realizacji
 • Projekt PBS: "Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych". Kierownik w PW: prof. Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia: 01.09.2015, data zakończenia: 28.02.2019, numer umowy PBS3/B3/30/2015. więcej...
 • Grant dziekański dla młodego pracownika nauki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, „Badania możliwości zastosowania anteny z modulacją czasową w czujnikach sieci bezprzewodowej LoRa dla Internetu Rzeczy”, kierownik: dr inż. Grzegorz Bogdan, okres realizacji projektu: 2.07.2019 - 31.12.2019, IRiTM/2019/dziek/2

2018

 • Horyzont 2020: "Innowacyjne optyczne/quasi-optyczne techniki oraz inżynieria nanomateriałów i materiałów anizotropowych dla opracowania struktur czynnych z zasadniczo poprawioną efektywnością energetyczną". Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 01-02-2018, planowana data zakończenia 31-01-2022, IRiTM/2018/HORIZON/4
 • "Horyzont 2020: CELTA - Konwergencja elektroniki i technik fotonicznych na rzecz rozwoju zastosowań techniki". Kierownik w PW: Yashchyshyn Yevhen, data rozpoczęcia 01-03-2016, data zakończenia 29-02-2020, IRiTM/2015/1, W realizacji
 • Projekt PBS "Rozwój zintegrowanych bloków funkcjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC". Kierownik w PW: Yevhen Yashchyshyn , data rozpoczęcia: 01.09.2015, data zakończenia: 31-12-2018, numer umowy PBS3/A3/18/2015 więcej...
 • Projekt PBS: "Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych", okres realizacji projektu 01.09.2015–28.02.2019, numer umowy PBS3/B3/30/2015. więcej...
 • Grant dziekański dla młodego pracownika nauki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, „Badania funkcjonalności szyku antenowego z modulacją czasową w systemie MIMO”, kierownik: mgr inż. Grzegorz Bogdan, okres realizacji projektu: 5.07.2018 - 31.12.2018, IRiTM/2018/9

2017

 • Projekt PBS, numer umowy PBS3/A3/18/2015, pt. „Rozwój zintegrowanych bloków funkcjonalnych dla aplikacji na fale milimetrowe realizowanych w technologii LTCC”, okres realizacji projektu 01.09.2015–31.12.2018 więcej...
 • Projekt PBS, numer umowy PBS3/B3/30/2015, pt. „Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych”, okres realizacji projektu 01.09.2015–28.02.2019. więcej...
 • Projekt z ETRI (Korea) „28-GHz konfiguracja kształtowania wiązki oparta na diodach PIN”. Kierownik w PW: Yevhen Yashchyshyn, data rozpoczęcia 01-08-2016, data zakończenia 31-01-2017, IRiTM/2016/4, więcej...
 • Projekt z ETRI (Korea Południowa): "Rekonfigurowalna antena z kształtowaniem wiązki na bazie przełączników półprzewodnikowych oraz modulacji czasowej". Kierownik w PW: Yevhen Yashchyshyn, data rozpoczęcia 01-06-2017, data zakończenia 30-11-2017, IRiTM/2017/umow/4
 • Projekt Horyzont 2020, H2020-MSCA-ITN-2015-ETN “Convergence of Electronics and Photonics Technologies for Enabling Terahertz Applications”, okres realizacji projektu 1.02.2018 – 31.01.2021
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów sensorów bezprzewodowych w ramach umowy ramowej nr R1/PW/2017 zawartej w dn. 24.07.2017 (kierownik dr inż. Paweł Bajurko)
 • Projekt z WAT „Badania przetworników wypełnionych ciekłymi kryształami domieszkowanymi nanocząstkami ferroelektrycznymi w zakresie częstotliwości 200-500 GHz, okres realizacji projektu 5-30.06.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)
 • Prace badawcze przy doskonaleniu projektów beaconów Bluetooth w ramach zamówienia z dn. 28.02.2017 (kierownik mgr inż. Konrad Godziszewski)