Arykuł pt. „Study of Bondwire Interconnect for Antenna Applications in W-Band autorstwa dr. inż. Grzegorza Bogdana oraz prof. dr hab. inż. Yevhena Yashchyshyna został zaprezentowany w dniu 10.12.2021 r. na konferencji 2021 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting (APS/URSI) z referatem .

Prof. Yashchyshyn pełnił dodatkowo funkcję przewodniczącego sesji pt. „Millimeter-Wave, Terahertz and Optical Antennas II”