Projekty naukowe i komercyjne, Zaprojektowane anteny

Koncepcja systemu antenowego wykorzystuje całkowicie nową (na skalę światową) „rozproszoną” powierzchniową strukturę półprzewodnikową specjalnie opracowaną do utworzenia zintegrowanej apertury rekonfigurowanej elektronicznie. Próbkowanie przestrzenne w tym przypadku przeprowadza się za pomocą włączania i wyłączania poszczególnych elementów rekonfigurowanych, co dodatkowo znacząco upraszcza system antenowy oraz obniża koszty realizacji szczególnie w przypadku produkcji masowej.

Zastosowano  rozwiązanie oparte na wykorzystaniu powierzchniowych struktur diodowych PIN, w których obszar „I” spełnia funkcję dielektryka. Powierzchniowe diody S-PIN nie są przyrządami szeroko stosowanymi w technice mikrofalowej i nie są dostępne na rynku w wymaganej formie i parametrach. Struktura diod S-PIN zasadniczo różni się od standardowych przyrządów mikrofalowych. Tradycyjna monolityczna dioda PIN jest przyrządem o pionowej strukturze warstwowej, której warstwa wewnętrzna o małej zawartości nośników znajduje się między wysoko domieszkowanymi obszarami N+ i P+. Rozmiary obszaru wewnętrznego są uzależnione między innymi od pożądanej izolacji, napięcia przebicia, czasu przełączania itd.

Powierzchniowe diody PIN

Publikacje:

Yashchyshyn, Y.; Marczewski, J.; Derzakowski, K.; Modelski, J.W.; Grabiec, P.B., „Development and Investigation of an Antenna System With Reconfigurable Aperture,” in Antennas and Propagation, IEEE Transactions on , vol.57, no.1, pp.2-8, Jan. 2009
doi: 10.1109/TAP.2008.2009728
URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4797994&isnumber=4797948