Projekty naukowe i komercyjne
Czas trwania projektu: 15.4.2016 – 30.6.2016

W czerwcu 2016 r. w Pracowni zrealizowano projekt „Opracowanie oraz wykonanie modułów do transmisji radiowo-światłowodowej”, który stanowił wdrożenie badań prowadzonych od kilku lat. Praca została wykonana w ramach umowy z firmą SIRC Sp. z o.o. i jej celem było zaprojektowanie oraz dostarczenie dwóch zestawów służących do transmisji radiowo-światłowodowej RoF (ang. Radio over Fiber).

Pierwszy zestaw przeznaczony jest do jednokierunkowej, przewodowej transmisji w zakresie do 4 GHz i składa się z:

  • nadawczego modułu elektro-optycznego,
  • odbiorczego modułu opto-elektrycznego,
  • światłowodu jednomodowego o długości 10m.

Drugi zestaw dedykowany jest do dwukierunkowej, bezprzewodowej transmisji i składa się z:

  • nadawczo-odbiorczego modułu radiowo-światłowodowego,
  • dwukierunkowej anteny fotonicznej o paśmie pracy 2,3-2,9 GHz,
  • dwóch światłowodów jednomodowych o długości 10 m każdy.

Wykonany zestaw systemu Radio over Fiber

Zysk bezprzewodowego łącza Radio over Fiber

Zysk przewodowego łącza Radio over Fiber