Projekty naukowe i komercyjne
Czas trwania projektu: 01.09.2015 – 28.02.2019

Zespół realizuje grant B+R, PBS3/B3/30/2015 z programu PBS III pt. “Aktywny sub-THz skaner 3D do zastosowań antyterrorystycznych”. Czas trwania projektu to 36 miesięcy. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR. Celem projektu jest opracowanie i prototypowa realizacja skanera MIMO 3D na częstotliwość 120 GHz.