Projekty naukowe i komercyjne, Zaprojektowane anteny
Czas trwania projektu: 1.8.2016-31.1.2017

W ramach międzynarodowego projektu badawczego we współpracy z Instytutem Badawczym Elektroniki i Telekomunikacji Republiki Korei (ETRI) opracowano oraz wykonano innowacyjną antenę przeznaczoną do bezprzewodowych systemów nowej generacji 5G na pasmo milimetrowe (28 GHz). Antena wykorzystuje rekonfigurowane struktury półprzewodnikowe, które pozwalającą na uzyskanie wiązek przełączanych w szerokim zakresie kątów. Wyniki prac zostały opublikowane w czasopismach z części A listy czasopism punktowanych MNiSW.

Schemat działania anteny

Dwa skrzydła anteny rekonfigurowalnej

Antena rekonfigurowalna ze sterownikiem wewnątrz komory bezechowej