Publikacje z Listy Filadelfijskiej

 • Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, G. Bogdan, P. Piasecki, „X-band antenna array for low-cost beam scanning”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, tom 11, nr 15, str. 2174-2178, 2017, 10.1049/iet-map.2017.0205

Czasopisma o zasięgu krajowym

 • G. Bogdan, K. Godziszewski, P. Bajurko, and Y. Yashchyshyn, „Stanowisko do badań systemów MIMO wielkiej skali w paśmie mikrofalowym i subterahercowym”, Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, tom LXXXVI, nr 6/2017, str. 279-282.
 • P. Piasecki, Y. Yashchyshyn, „Badanie anteny z falą wyciekającą wykonanej w technologii LTCC pracującej w zakresie 125 GHz – 135 GHz”, Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, tom LXXXVI, nr 6/2017, str. 267-270.
 • P. Hoffmann, Y. Yashchyshyn, „Badanie możliwości przestrajania częstotliwości rezonansowej anteny na pasmo 60 GHz za pomocą MEMS”, Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, tom LXXXVI, nr 6/2017, str. 275-278.
 • J. Sobolewski, B. Synkiewicz, P. R. Bajurko, „Antena łatkowa na pasmo 120 GHz w bezskurczowej technologii LTCC”, Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, tom LXXXVI, nr 6/2017, str. 271-274.
 • Beata Synkiewicz, Dorota Szwagierczak, Wojciech Grzesiak, Jacek Ratajczak, Jan Kulawik, Yevhen Yashchyshyn, Paweł Bajurko, „Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych”, Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, tom 58, nr 9/2017, str. 21-24, DOI 10.15199/13.2017.9.6.

Publikacje konferencyjne

 • Y. Yashchyshyn, P. Bajurko, P. Piasecki, P. Włodarczyk, K. Godziszewski, J. Sobolewski, B. Synkiewicz, J. Kulawik, „Experience in Developing LTCC Technologies for mm-Wave Antennas”, 11th Eur. Conf. Antennas Propag. (EuCAP), Paryż, Francja, str. 1306-1310, 2017.
 • Y. Yashchyshyn, K. Godziszewski, „Express material characterization method for sub-THz frequency range”, Proc. European Materials Research Society Fall Meeting, Warszawa, Polska, wrzesień, 2017.
 • Y. Yashchyshyn, G. Bogdan, K. Godziszewski, P. Bajurko, „Massive MIMO testing facility for future 5G systems”, International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo), Odessa, Ukraina str. 1-5, wrzesień, 2017.
 • Grzegorz Janczyk, Tomasz Bieniek, Paweł R. Bajurko, „CarrICool the Innovative 3D Interposer Platform for HPC Systems: Analysis, Simulations, Optimization, Practice for Reliability Improvement and Performance Increase,” Informatics, Electronics and Microsystems TechConnect Briefs 2017, Nanoelectronics Chapter 2, Washington DC, USA,  pp. 47-50, TechConnect Briefs 2017, ISBN 978-0-9988782-1-8.

Patenty

 • M. Bury, R. Zawiślak, S. Kozłowski, P. Bajurko, „Antena o przełączanej polaryzacji”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego 226960, numer zgłoszenia P.398059, data zgłoszenia 09.02.2012, data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 25.04.2017, data publikacji WUP 31.10.2017.
 • P. Bajurko, M. Bury, S. Kozłowski, „Mikrofalowy system pomiarowy z oknowaniem w czasie”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego 227828, numer zgłoszenia P.399175, data zgłoszenia 14.05.2012, data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 23.06.2017, data publikacji WUP 31.01.2018.
 • M. Bury, P. Bajurko, S. Kozłowski, „Mikrofalowy wielokanałowy system pomiarowy z przetwarzaniem w dziedzinie czasu”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego 227561, numer zgłoszenia P.396233, data zgłoszenia 05.09.2011, data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 20.06.2017, data publikacji WUP 29.12.2017.
 • P. Bajurko, M. Bury, S. Kozłowski, „Impulsowy system pomiarowy do wyznaczania parametrów sterowanych układów mikrofalowych”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego 227869, numer zgłoszenia P.398249, data zgłoszenia 27.02.2012, data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 22.08.2017, data publikacji WUP 31.01.2018.
 • P. Bajurko, „Antena tubowa diagonalna”, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, numer prawa wyłącznego 228859, numer zgłoszenia P.413078, data zgłoszenia 09.07.2015, data wydania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego 07.12.2017, data publikacji WUP 30.05.2018.