Zakład Techniki Subterahercowej
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
Polska
NIP: 525-000-58-34

Kierownik Zakładu Techniki Subterahercowej oraz Pracowni Anten i Techniki sub-THz
prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn
telefon: +48 22 234 77 27

Kierownik Pracowni Metod Polowych w Technice Mikrofalowej
dr hab. inż. Bartłomiej Salski, profesor PW
telefon: +48 22 234 77 27