W laboratorium możliwe jest przeprowadzanie pomiarów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości dzięki unikatowemu zestawowi złożonemu z czterowrotowego wektorowego analizatora obwodów PNA-X firmy Agilent Technologies oraz 6 par głowic rozszerzających zakres częstotliwości do 500 GHz. Każda z par głowic przeznaczona jest na jedno pasmo standardowego falowodu prostokątnego i umożliwia dwuwrotowy pomiar macierzy rozproszenia (amplituda i faza) z bardzo dużą dynamiką (ponad 100 dB). Zestaw ten wykorzystywany jest do pomiarów parametrów anten oraz jest częścią quasi-optycznego stanowiska pomiarowego do charakteryzacji materiałów w zakresie milimetrowym i subterahecowym.

Jesteśmy otwarci na współpracę z zewnętrznymi partnerami
Kontakt

2

1