Laboratorium zostało częściowo sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jako część projektu FOTEH (Fotonika i Technologie Terahercowe) i jest przeznaczone do prowadzenia badań naukowych z szeroko pojętej techniki antenowej, techniki Radio-over-Fiber oraz techniki pomiarowej w zakresie do częstotliwości subterahercowych. Dzięki bogatemu wyposażeniu w aparaturę pomiarową możliwe jest przeprowadzanie zróżnicowanych pomiarów obejmujących:

  • pomiary charakterystyk anten – w strefie bliskiej i dalekiej, w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz wyznaczanie właściwości anten sterowanych i rekonfigurowalnych w stanach nieustalonych;
  • pomiary parametrów transmisji w łączach radiowo-światłowodowych;
  • wyznaczanie właściwości układów przełączanych w stanach nieustalonych;
  • charakteryzacja materiałów, w tym dielektryków nieliniowych (ferroelektryków).

Istotnym elementem laboratorium jest komora bezodbiciowa przeznaczona do pomiarów charakterystyk anten w zakresie częstotliwości do 50 GHz. Komora wyposażona jest w odpowiednie elementy mechaniczne i sterujące: stolik obrotowy o rozdzielczości kątowej 0,06°, precyzyjny skaner XY o wymiarach 1×1 m i rozdzielczości 5 µm oraz odpowiedni zestaw anten pomiarowych.

W laboratorium możliwe jest przeprowadzanie także pomiarów w bardzo szerokim zakresie częstotliwości dzięki unikatowemu zestawowi złożonemu z czterowrotowego wektorowego analizatora obwodów PNA-X firmy Agilent Technologies oraz 6 par głowic rozszerzających zakres częstotliwości do 500 GHz. Każda z par głowic przeznaczona jest na jedno pasmo standardowego falowodu prostokątnego i umożliwia dwuwrotowy pomiar macierzy rozproszenia (amplituda i faza) z bardzo dużą dynamiką (ponad 100 dB). Szerokie pasmo oraz duża liczba punktów pomiarowych (do 32001) pozwala na dodatkowe przetwarzanie danych pomiarowych w dziedzinie czasu. Zestaw ten wykorzystywany jest do pomiarów parametrów anten oraz jest częścią quasi-optycznego stanowiska pomiarowego do charakteryzacji materiałów w zakresie milimetrowym i subterahecowym.

Sprzęt pomiarowy

  • Symulator elektromagnetyczny FEKO;
  • Symulator elektromagnetyczny QuickWave;
  • Symulator elektromagnetyczny CST;
  • MATLAB;
  • AWR Microwave Office;

Oprócz tego laboratorium wyposażone jest w liczne inne elementy, np. generatory, analizatory widma, wzorce kalibracyjne, stoły optyczne, oscyloskopy, mikroskopy, pozycjonery.