Prof. dr hab. inż. Yevhen Yashchyshyn wygłosił najlepszą prezentację na konferencji 8th International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet2018). Serdecznie gratulujemy!