Doktorant mgr inż. Przemysław Piasecki został nagrodzony za referat „Experience in Developing, manufacturing and Measurements of LTCC Leaky-Wave Antennas Operated in Milimeter Waves Range” w Konkursie dla Młodych Naukowców towarzyszącemu międzynarodowej konferencji MIKON, która odbywała się w dniach 15-17 maja 2018 r. w Poznaniu w ramach Microwave Radar Week.

MIKON — International Conference On Microwaves, Radar and Wireless Communications – międzynarodowa konferencja związana z radiolokacją odbywa się nieprzerwanie od 1968 roku i skupia najlepszych specjalistów z zakresu tematyki mikrofalowej z uczelni i instytucji z całego świata. Referaty wygłaszane są przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach reprezentujących najbardziej prestiżowe uniwersytety oraz firmy na świecie.

Serdecznie gratulujemy!