Podczas Krajowej Konferencji Radiofonii, Radiokomunikacji i Telewizji 2015 nagrodzono refereat przygotowany przez Piotr Włodarczyka, pt. „SZYK ANTENOWY DLA STANDARDU IEEE 802.11 a\h\n\ac”. Serdecznie gratulujemy!